ועדות רפואיות

פניה לערעורים וייצוג בוועדת חריגים ופניה למשרד הבריאות בקשה לתרופה או טיפול שאינו בהתוויה או מחוץ לסל הבריאות נתקלים לרוב בסירוב הקופה. אולם, קופות החולים מאפשרות הליך של ערעור בפני מנגנון פניות הציבור הארצי וכן של פניה לועדת חריגים. בכל הקופות  פועלת ועדת חריגים מרכזית ארצית, כשבכל קופה יש לה כינוי אחר ("ועדת ערר ארצית"…