לכבוד:                                                                                                                                                                                                                                                       ‏08/09/2014   

עו"ד אדריאנה שוורץ   

                                                                                                 הנדון:    הערכתי ותודתי למסירותך ופועלך הרב למעני 

כאשר פניתי אליך בראשונה הייתי שרויה במצוקה קשה. חשתי מיד שאת איתי.  פשוט שם בשבילי. נלחמת עבורי מול כול ערכאה או ממסד שניסה להערים קשיים ללא משוא או מורא. ידע עצום שצברת בתחום ללא התחשבנות כלשהי חלקת עמי.   מכתב אחד הפך לשמונה. פקס אחד הפך לעשרות. על כול מהלך עודכנתי במייל או   ישירות בטלפון עוד בטרם ביקשתי זאת ממך.                             

חשתי נבוכה והצעתי לשלם יותר. "מה שסיכמנו הוא שיהיה" אמרת וסירבת לקבל יותר.                                                        

שפר עלי מזלי בהכירי אותך ואת מסירותך המדהימה. הגעתי אליך ממש באקראי. חיפשתי עורכת דין ומצאתי אדם. חברה.

יום רדף יום והינה כבר יותר מחצי שנה שהנך מטפלת בי.

תמיד במסירות, בסבלנות אין קיץ, בלי אף טיפה של התנשאות מרמור או קוצר רוח.

שום תודה לא תוכל להביע את שאני חבה כלפיך אולם את המעט הזה אנסה…

המלצתי היא בכול פה לכול הנדרש לשירותיך – רוצו.  

בחיי עברתי רבות ויצא  לי להיעזר בשרותיהם  של עורכי דין אחדים.

                                                                                                     

 בעורכת דין כזאת מעולם לא נתקלתי. יישר כוח!

 

 

                                                                                                                                 בברכה,

                                                

                                                                                                                                                                                                           ביו שלומית